ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนสายชายเขา - ถ้ำเพดาน (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 1 บ้านหนองจูด ต.ดินอุดม อ.ลำทับ จ.กระบี่ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
08 ก.ย. 2563
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายชายเขา - ถ้ำเพดาน (ช่วงที่3) หมู่ที่ 1 บ้านหนองจูด ต.ดินอุดม อ.ลำทับ จ.กระบี่ ดาวน์โหลดเอกสาร
10
26 ส.ค. 2563
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนสายอุทยาน 1 (ช่วงที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
46
21 ส.ค. 2563
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายชายเขา - ถ้ำเพดาน (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 1 บ้านหนองจูด ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ดาวน์โหลดเอกสาร
17
21 ส.ค. 2563
5 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ดาวน์โหลดเอกสาร
6
14 ก.ค. 2563
6 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดินอุดม ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
3
25 มิ.ย. 2563
7 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟฟ้าอาคารศูนย์กีฬาตำบลดินอุดม หมู่ที่ ๗ ตำบลดินอุดม ดาวน์โหลดเอกสาร
5
17 มิ.ย. 2563
8 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนประจำภาคเรียนที่๑/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
3
20 พ.ค. 2563
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลดินอุดม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
18 พ.ค. 2563
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
20
14 พ.ค. 2563
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18